Ζευγαρώστρες πουλιών

Ζευγαρώστρες πουλιών ιδανικές για το ζευγάρωμα των πουλιών σε κλουβί. Μεταλλικές σε ποικιλία διαστάσεων. Δείτε επίσης βάσεις για ζευγαρώστρες καθώς ζευγαρώστρες με δυνατότητα προσθήκης ορόφων.