Κλουβιά για κοτόπουλα & ορτύκια

Μεταλλικά κλουβιά για πτηνά παραγωγής. Κλουβιά για κοτόπουλα & ορτύκια καθώς και κλουβιά βοσκής. Εύκολα στο καθάρισμα.